Sala Rady

SALA RADY

Centralna komora kaeru Ardanyan to właściwie tylko wielki plac i kilka budynków przy ścianach.

Z komory wychodzą cztery bramy. Trzy największe prowadzą do pozostałych komór, podczas gdy czwarta jest mniejsza i prowadzi do Bramy Wolności.

Droga do Bramy Wolności jest otwierana wyłącznie podczas corocznych obchodów Święta Mijających Lat, kiedy to cały kaer świętuje początek nowego roku. Ogromne wrota prowadzące do Sali Rady są zwykle zamknięte, a strażnicy nadzorują ruch mieszkańców między salami.

Pozostałe bramy otwierane są wyłącznie co trzeci dzień nad ranem, pozwalając certyfikowanym handlarzom na wejście do Sali Rady na dzień targowy. Podczas tych godzin, wielki plac zamienia się w kolorowy targ. Kupcy sprzedają swoje towary i składają zamówienia. Nbywają lub sprzedają zapasy w zależności od potrzeb swoich osad. Handlarze z Khar Rhûz znani są z chciwości, wykorzystując swoją pozycję dla zapewnienia ogromnych zysków własnej rasie.

Podróżnicy muszą każdorazowo odmeldować się u straży kaeru, podając cel i przybliżony czas pobytu. Każdy Dawca odwiedzający inną komorę jest zobowiązany wykupić przynajmniej jeden nocleg w lokalnej gospodzie.

WAŻNE MIEJSCA

 • Dom Rady
  Codziennie po zamknięciu targu, Rada Kaeru spotyka się w Wielkim Domu Rady przy placu. Radni zwykle dyskutują o bieżących sprawach i problemach dotykających cały kaer. To tutaj toczy się polityka, a wiele dyskusji często prowadzi – jak mówią mieszkańcy – do nikąd.

Na frontowej części budynku umieszczona jest złota tablica pamiątkowa ku czci zmarłych członków pierwszej ekspedycji.

Drugie drzwi w budynku prowadzą do poziomów pod Domem Rady, gdzie znajdują się dobrze strzeżone cele więzienne.

 • Kolumna
  W centrum placu stoi szeroka kolumna zwieńczona olbrzymią rzeźbą Garlen. Dwie pary metalowych drzwi z orichalkowymi zdobieniami prowadzą do komnat na niższym poziomie. Drzwi są silnie strzeżone, a metalowe ogrodzenie nie pozwala zwykłym Dawcom Imion na zbliżenie się do kolumny.
 • Skarbiec
  Drzwi w kolumnie wychodzące na Dom Rady prowadzą do najlepiej strzeżonej i najbardziej kontrowersyjnej części kaeru Ardanyan: do skarbca. Wszystkie bogactwa kaeru są przechowywane w znajdujących się niżej jaskiniach, do których dostępu bronią różnego rodzaju magiczne i mechaniczne pułapki. Specjalny oddział straży kaeru pilnuje znajdujących się pod ziemią skarbów.
 • Azhûn-ka
  Drugie drzwi to wejście do Azhûn-ka, komnaty w samym centrum kuli, jaką jest kaer. Jak głosi plotka, ściany wewnątrz Azhûn-ka są z lśniącego, białego marmuru z żyłami orichalku. Każdy kawałek marmuru jest zaklęty magicznymi runami kontrolującymi jedno z licznych magicznych zabezpieczeń kaeru.
  Tylko członkowie Rady Magów mają wstęp do tej komnaty.
 • Biblioteka
  Minęło kilka dekad od wielkiego pożaru, który strawił niezliczone ilości ksiąg – między innymi oryginalną kopię Księgi Jutra i jedyną kopię Sigillarium. Biblioteka została od tego czasu odbudowana i z powrotem zapełniona, więc większość tomów jest dość wczesnej daty.

Do czasu Rozdzielenia biblioteka zawierała wszystkie rozszerzone zapisy prawa kaeru. Większość z nich została teraz podzielona i przeniesiona do trzech osad. Obecnie trzymane tu zapisy dotyczą wyłącznie praw obowiązujących w całym kaerze, głównie tych dotyczących wymiany towarów w Sali Rady. Odkąd zaczął funkcjonować handel, wiele się zmieniło w życiu głównego bilbliotekarza, Mistza Xonda. Zarządza teraz transferami bogactw między osadami i obsługuje konta prawie wszystkich żyjących w kaerze rodzin.

 • Komnata Rejestrów
  Na dolnych poziomach biblioteki są przechowywane wszystkie akty zgonu i urodzenia, zapiski ze spotkań rady i stan skarbca.
 • Świątynia Chciwości [Dawniej Rashomona]
  Teren świątyni jest opuszczony. Nie ma ani jednego głosiciela Rashomona. Po zebraniu ukrytych skarbów nikt więcej nie zbliżał się do świątyni. Połamane kolumny, strzaskane mury i kupy gruzu otoczono ogrodzeniem. Przez wieki ruiny pokryła gruba warstwa kurzu.
 • Brama Wolności
  Długi, szeroki korytarz prowadzi z Sali Rady do Bramy Wolności. Ściany pokryte są pięknymi mozaiki obrazującymi historię kaeru i przeszłość Ardanyan.

Brama prowadząca do korytarza jest co roku otwierana podczas święta nowego roku. Każdego pierwszego dnia obchodów odsłaniania jest nowa mozaika, upamiętniająca wydarzenia z zeszłego roku. Trubadurzy śpiewają o pięknie świata, do którego mieszkańcy kaeru kiedyś wrócą.

Brama wolności jest w dowolnej chwili strzeżona przez przynajmniej czterech strażników. Masywne wrota są największe w całym kaerze i wydają się być w całości zbudowane z orichalku. Cieńkie linie magii zabezpieczającej okrywają wrota niepokojącym białym blaskiem.

 • Keson
  Obok bramy znajduje się mały keson z drobnym, okrągłym wejściem. Keson działa na zasadzie śluzy, z jedną parą drzwi wewnątrz a drugą na zewnątrz. Jednorazowo da się otworzyć tylko jedne drzwi, co pozwala Dawcom Imion opuszczać kaer bez naruszenia zabezpieczeń.
 • Studnia Żywiołów
  Naprzeciw Bramy Wolności znajduje się studnia żywiołów służąca do przeprowadzania rytuałów z Księgi Jutra. W studni znajduje się esencja wody, a kula z esencji ziemi unosi się tuż nad nią. Kula od dziesięcioleci nie drgnęła ani o centymetr, co mocno niepokoi i jest tematem ciągłych debat wśród magów.

Sala Rady

Wiek Legend Fryndlz Fryndlz