Kaer Ardanyan

KAER ARDANYAN

BUDOWA

Kaer zaprojektował krasnoludzki architekt Ghandoz w ten sposób, by starczyło w nim miejsca na kolejne pokolenia i wieloletnie prace górnicze. Otacza go szereg pieczęci ochronnych rozmieszczonych na planie kuli otaczającej kompleks, a połączonych szerszym korytarzem na “równiku”. Ten graniczny tunel wyznacza też poziom zero kaeru: według niego odmierza się piętra wyższe i niższe. Cztery potężne komory wydrążono i poszerzono z naturalnych jaskiń, po czym wyrównano i ukształtowano ich sklepienie w kształt kopuły.

Trzy główne komory to:

To komory mieszkalne dla dawców imion, skupione wokół centralnej, mniejszej komory pod nazwą:

To miejsce ma funkcję administracyjną, służy też jako targ i miejsce spotkań.

Na dzień dzisiejszy kaer zamieszkuje około 3200 Dawców Imion.
Żeby stworzyć złudzenie nieba, sklepienia pomalowano na niebiesko i ulepszono magią iluzyjną. Kaer jest oświetlany kryształami świetlnymi, które stopniowo jaśnieją i ciemnieją, tworząc w ten sposób złudzenie cyklu dnia i nocy. W sklepieniu osadzono także niezliczone, małe kryształki świetlne, które w nocy udają gwiazdy.

Niższe poziomy pełnią kilka funkcji. Te bezpośrednio pod obszarami mieszkalnymi mieszkalnym służą głównie za magazyny i chłodnie, czasami także jako pomieszczenia mieszkalne. Jeszcze niżej, ścieki spływają kanałami w dół do zbiorników, gdzie są filtrowane przez niezbyt zadowolone żywiołaki wody i zlewane z powrotem do podziemnych cieków wodnych.

  • Studnie Umarłych
    Najniższy poziom to studnie umarłych, w których składuje się ciała zmarłych. Pokrywa je gruba warstwa błota, z którego regularnie wyławia się kości. Studnie służą nie tylko do pozbywania się ciał – błoto jest silnie żrące i może rozłożyć wszelką materię organiczną w kilka dni. Kości wydobywa się i oddaje rodzinom, które rzeźbią z potem narzędzia i biżuterię. Nierzadko zdarza się, że ktoś używa czaszki przodka w charakterze kubka.

Podziemna rzeka została przekierowana tak, by zaopatrzyć kaer w źródło świeżej wody. Rzeka mija runy ochronne w pobliżu komory Okoros i spływa w dół, do najniższych poziomów, gdzie opuszczając kaer przepływa ponownie przez magiczne zabezpieczenia.
Kilka żywiołaków wody zapewnia jej czystość i zabezpiecza przed przedostaniem się horrorów. Duchy te przekierowują też wodę, by napełniała jeziora w poszczególnych komnatach. Duchy powietrza są odpowiedzialne za oczyszczanie i cyrkulację swojego żywiołu. Tak jak w przypadku żywiołaków wody, te duchy pracują w tle i są przez większość czasu niewidzialne. Wiele lat temu, podczas pożaru biblioteki, niezadowolone duchy spowodowały potężną burzę, która rozproszyła dym.

ZWYCZAJE

Stulecia życia pod ziemią w zamkniętym środowisku i trauma Rozdzielenia mają ogromny wpływ na społeczeństwo kaeru Ardanyan. Chociaż każda komora ma teraz własne prawa i zwyczaje, to każdy jest współodpowiedzialny za przetrwanie kaeru.

Jako że woda jest dobrem wspólnym, kąpiele w jeziorach nie są mile widziane. Tak się składa, że niektórzy nie lubią pić wody, w której ktoś pływał. Tylko jezioro Vevenna w Shal’Minar pełni funkcję kąpieliska. Co ciekawe, wszyscy ignorują to, co t’skrangi robią w jeziorze Vross.

  • Handel i waluta

Do czasu rozdzielenia w kaerze nie funkcjonował handel. Teraz, zgodnie z prawem, na terenie Sali Rady handlować mogą wyłącznie certyfikowani kupcy. Na rynkach swoich rodzimych komór ci sami kupcy zwykle nie sprzedają dla zysku. Wyjątkiem są ci z Shal’Minar.

Monety są rzadko używane. Znacznie częstszą praktyką jest zgromadzenie większego zobowiązania i przepisanie pieniędzy w biurach Sali Rady. Monet używa się głównie do spłacania mniejszych sum.

  • Podróże
    Większość tawern przyjmuje wyłącznie twardą walutę, jako że sporo Dawców ma tendencję do zapominania zobowiązań zaciągniętych po kilku głębszych.

Hala Rady, jako neutralne miejsce, nie jest otwarta dla wszystkich. Podróżnicy muszą odmeldować się u straży kaeru, podając cel i przybliżony czas pobytu. Każdy Dawca odwiedzający inną komorę jest zobowiązany wykupić przynajmniej jeden nocleg w lokalnej gospodzie.

Kaer Ardanyan

Wiek Legend Fryndlz Fryndlz