Ted

Description:

Węże (Serpentes) – podrząd gadów z rzędu łuskonośnych. Charakteryzują się wydłużonym, beznogim ciałem i aparatem szczękowym umożliwiającym niezwykle szerokie rozwarcie szczęk, a co za tym idzie połykanie ofiar w całości, brakiem błony bębenkowej i ucha środkowego. Liczba kręgów, które mają (podobnie jak u waranów) dodatkowe powierzchnie stawowe, może sięgać 400. Węże (jadowite i właściwe) mają tylko jedno (prawe) płuco (dusiciele mają dwa), wydłużoną wątrobę, nerki ułożone jedna za drugą. Mają dobrze rozwinięty narząd Jacobsona. Węże są grupą monofiletyczną. Rozmnażają się płciowo.

DEX: 8 STR: 7 TOU: 5
PER: 3 WIL: 4 CHA: 4
Initiative: 6 Physical Defense: 9
Actions: 1 Spell Defense: 4
Attack (2): 8 Social Defense: 6
Damage: Physical Armor: 0
Bite (3): 8 (poison) Mystic Armor: 0
Death: 32 Recovery Tests: 2
Unconsciousness: 24 Knockdown: None
Wound Threshold: 7 Movement: 5
Legend Award: First Circle

Powers: Climbing S (2): 8, Enhanced Senses (Smell) (2): 5,
Heat Sight, Poison (SD 5; Damage 5), Silent Walk S (2): 8

Bio:

Ted

Wiek Legend Fryndlz HubertKubit